Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia

W czasie obecnych – znacząco intensywnych – przemian i wszelkich zagrożeń dla pokoju na świecie i w Europie orędzie Pana Jezusa staje się niezwykle żywe i aktualne. Chrystus za pośrednictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej kieruje do świata takie słowa:

Miłosierdzie, to jakby jedno z imion samego Pana Boga. Spośród naprawdę wielu określeń Pana Boga, które występują na kartach Pisma Świętego najbliższe dla nas ludzi staje się to określeni, które podaje św. Paweł w swoim Liście do Koryntian. Apostoł mówi w nim, że Pan Bóg to „Ojciec miłosierdzia” (2 Kor 1, 3). To biblijne imię Pana Boga, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, stanowi jakby latarnię morską dla tych, którzy pragną kroczyć do Boga aby zaznać Jego miłości.

Dla podsumowania tego etapu lekcji bardzo Was proszę, abyście zapisali sobie punkt pierwszy dzisiejszej katechezy. Dokonamy w tym punkcie podziały co o Bożym Miłosierdziu mówi Pismo Święte zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.

  1. Czym jest Boże Miłosierdzie w znaczeniu biblijnym:

W punkcie drugim dzisiejszej katechezy przedstawimy sobie najważniejsze cechy obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Ten punkt będzie krótkim streszczeniem tego, o czym mówiłem Wam odnośnie tego wyjątkowego obrazu w powyższym filmiku.

2. Wyjątkowość obrazu „Jezu, ufam Tobie”:

W podsumowaniu naszej dzisiejszej katechezy wymienimy sobie przykłady i okoliczności, w których my – na wzór Pana Jezusa – możemy również być miłosierni, czyli dobrzy i pomocni dla tych, którzy naszej miłości potrzebują. Być miłosiernym, to najprościej mówiąc – kochać. Jak już powiedziałem łatwo jest nam kochać tych, którzy obdarzają nas dobrem, dzięki którym czujemy się szczęśliwi. Trudniej jednak jest nam kochać, czyli być miłosiernymi względem tych, którzy w jakiś sposób nam zawinili, ze strony których doświadczyliśmy krzywdy, bądź względem których musimy dać odrobinę więcej z siebie. Tylko miłość zawsze silnie łączy się z ofiarą. Tego najdoskonalej nauczył nas Pan Jezus na krzyżu. A zatem bądźmy miłosierni jak On jest miłosierny 🙂

3. Okazje do tego, abyśmy byli miłosierni:

Na sam koniec, zgodnie z obietnicą, umieszczam piosnkę 🙂 Obyśmy umieli darmo dzielić się dobrem i miłością z innymi, skoro sami doświadczamy tej miłości i pomocy ze strony Pana Jezusa zupełnie za darmo 🙂