Majówki: „I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”

Pieśń „Chwalcie łąki umajone” nawiązuje do budzącej się do życia przyrody. Kiedy rozkwitają kwiaty, świat się zieleni i czuć powiew wiosennej świeżości, doświadczamy piękna Bożego stworzenia. Dlatego w maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, modlitwy i pieśni ku Jej czci rozbrzmiewają w kościołach i przy kapliczkach. Zapraszam Wa zatem na początku naszej dzisiejszej katechezy do odsłuchania przytoczonej przeze mnie pieśni ku czci Matki Bożej.

Najbardziej popularną formą oddawania czci Matce Bożej jest nabożeństwo majowe, tzw. majówka, którego początki sięgają czasów wczesnego średniowiecza. W połowie XIX w. nabożeństwo to przyjęło się prawie we wszystkich krajach, w tym również w Polsce. Odprawiane wówczas pierwsze nabożeństwa majowe, po 30 latach stały się bardzo popularne w całym kraju. I tak jest do dziś. Polacy chętnie gromadzą się na nabożeństwach majowych, by śpiewem pieśni i litanii oddawać cześć Maryi.

W pierwszym punkcie naszej katechezy odpowiemy sobie na pytanie: na czym polega wyjątkowość nabożeństw majowych w Kościele i polskiej tradycji

1. Nabożeństwa majowe:

Przejdźmy teraz do dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Oba fragmenty odkryją przed nami niesamowitą wyjątkowość Maryi, najpierw jako pokornej Służebnicy, a następnie naszej Matki.

Dzięki zgodzie Maryi, Syn Boży urodził się jako człowiek. Maryja całe swoje życie podporządkowała Jezusowi: opiekowała się Nim i troszczyła się o Niego. Była z Nim od narodzin aż do śmierci na krzyżu i przy złożeniu Jego ciała do grobu. Ona najpełniej rozumiała Jego misję zbawienia ludzi. Maryja jako Matka opiekowała się Bogiem. Dlatego jest dla nas ważna i dlatego oddajemy Jej cześć.

Osoba Jana symbolizuje wszystkich, którzy uwierzą w Chrystusa. Maryja stała sięMatką tych, którzy należą do wspólnoty Kościoła. Mamy Maryję kochać jak matkę, ponieważ Ona troszczy się o nas, jak każda matka troszczy się o swoje dzieci. Od chwili wniebowzięcia wstawia się za nami u swego Syna i wyprasza nam potrzebne łaski. Nic zatem dziwnego, że jest najsłynniejszą Matką na świecie i że chrześcijanie poświęcili Jej najpiękniejszy miesiąc w roku.

Zanim wyjaśnimy sobie wiele imion, którymi zwracamy się do Matki Bożej w litanii loretańskiej w nabożeństwie majowym chciałbym, abyśmy powiedzieli sobie czym właściwie jest litania. Niech odpowiedź na to pytanie stanie się naszym drugim punktem dzisiejszej katechezy.

2. Litania – co to jest?

Współczesna wersja „Litanii loretańskiej” zawiera ogromną liczbę wezwań do Maryi. W polskiej wersji jest ich 50. Na początku „Litanii loretańskiej” zwracamy się do każdej z Osób Trójcy Świętej z prośbą: „zmiłuj się nad nami”. Następnie wzywamy Maryję, określając Ją cnotami i przywilejami. Wszystkie wezwania, których używamy w litanii, mają głęboką treść, bo odsłaniają część prawdy o tym, kim Maryja jest dla nas. Spróbujemy wyjaśnić kilka z nich.

3. Znaczenie imion Maryi z litanii loretańskiej:

„Litanię loretańską” możemy recytować lub śpiewać w kościele przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. W Polsce przyjął się zwyczaj dekorowania figur i przydrożnych kapliczek poświęconych Matce Bożej, przy których wieczorem zbierają się mieszkańcy, by wspólnie śpiewać litanię i pieśni maryjne. Każdy może modlić się „Litanią loretańską” w domu. Jej tekst znajduje się w każdym modlitewniku i śpiewniku oraz na wielu stronach internetowych poświęconych Maryi. Naród Polski nazywany jest narodem maryjnym. Zastanówmy się teraz nad tym, jakie mamy formy i sposoby oddawania czci Maryi – Matce Boga i naszej Matce.

4. Sposoby oddawania czci Matce Bożej:

Na sam koniec muzyczne podsumowanie naszej dzisiejszej katechezy 🙂