Niedziela – czas na refleksję

Co to jest niedziela? Jest to jeden z siedmiu dni tygodnia między sobotą a poniedziałkiem. Wyróżnia się spośród pozostałych dni, ponieważ spędzamy do inaczej, świątecznie i bardziej rodzinnie. Nazwy niedzieli przekazują nam ważne informacje na temat jej istoty. Aby zrozumieć istotę niedzieli, sięgniemy do jej nazw w różnych językach. Przygotowałem dla Was znaczenie słowa „niedziela” w kilku językach. Niech znaczenie tego słowa w różnych językach stanie się pierwszym punktem naszej dzisiejszej katechezy.

  1. Co to jest niedziela?

Szabat kończył się w sobotę wieczorem i gdy zapadał zmierzch, rozpoczynał się kolejny dzień. Wtedy pierwsi chrześcijanie – dzień po szabacie, czyli w sobotę wieczorem – sprawowali Eucharystię. Świętowanie dnia Pańskiego (niedzieli) przez chrześcijan było więc jakby przedłużeniem żydowskiego szabatu. Szabat związany był z pierwszym stworzeniem na początku czasów, a świętowanie niedzieli (dnia Pańskiego) – z wielkanocnym porankiem pierwszego dnia tygodnia, kiedy „Bóg na nowo powiedział: «Niechaj się stanie światłość!». Poprzedziła to noc Góry Oliwnej, zaćmienie słońca w czasie męki i śmierci Jezusa, noc grobu. Ale teraz znów jest pierwszy dzień — zaczęło się całkiem nowe stworzenie”. Jezus wstał z grobu. „On pociąga nas wszystkich za sobą do nowego życia zmartwychwstania i zwycięża wszelkie ciemności. On jest nowym dniem Boga, dla nas wszystkich”. A zatem możemy wymienić następujące cztery powody świętowania niedzieli. Proszę, aby te powody stały się naszym drugim punktem.

2. Powodu świętowania niedzieli:

Niedziela to dzień, w którym możemy dłużej przebywać z Bogiem niż w pozostałe dni tygodnia. Pan Jezus ukazał nam, że duże znaczenie w utrzymaniu i pogłębianiu przyjaźni z Nim ma serdeczna rozmowa i wspólnie spędzony czas. Trzecie przykazanie Boże mówi nam o obowiązku świętowania dnia Pańskiego. O tym też wspomina pierwsze przykazanie kościelne. Jak brzmią te przykazania? Dla przypomnienia umieszczam je poniżej.

Kościół wyjaśnia, jak powinno wyglądać świętowanie. W niedzielę mamy uczest- niczyć we Mszy Świętej. W Katechizmie Kościoła katolickiego (p. 2181) czytamy, że tylko ci, którzy mają ważny powód, jakim jest np. choroba, są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Oznacza to, że mimo iż nie uczestniczyli we Mszy Świętej, nie popełniają grzechu ciężkiego. Kolejnym warunkiem świętowania dnia Pańskiego, według pierwszego przykazania kościelnego, jest powstrzymywanie się od prac niekoniecznych. Jakich prac nie powinniśmy wykonywać w niedzielę? O tym w filmiku poniżej.

Kościół wskazuje, że to Bóg ustanowił dzień odpoczynku. Człowiek, który cały tydzień pracuje, musi odpocząć. W niedzielę chrześcijanin powinien poświęcić czas swojej rodzinie i bliskim, co często trudno jest zrealizować w pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest także czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji. Istnieją „prace konieczne”, takie jak np.: praca lekarza, kierowcy autobusu, strażaka, policjanta, pracownika nadzorującego sieć energetyczną, rolnika oporządzającego zwierzęta w gospodarstwie. Może też przydarzyć się, że i my w niedzielę będziemy zmuszeni wykonać jakąś pracę. Ale nie może stać się ona stałym elementem naszego przeżywania dnia Pańskiego. Musimy ocenić, czy dana czynność jest odpowiednia do wykonywania w niedzielę, czy też łamie przykazanie Boże i kościelne. W kolejnym punkcie wymienimy sobie te czynności, których jako ludzie wierzący i przestrzegający przykazań, nie powinniśmy wykonywać w niedzielę.

3. Prace i czynności, których nie wykonujemy w niedzielę:

Jak więc powinno wyglądać chrześcijańskie świętowanie niedzieli, czyli dnia poświęconego Panu Bogu? To będzie ostatni punkt naszej dzisiejszej katechezy.

4. Chrześcijański sposób świętowania niedzieli:

Na sam koniec muzyczne podsumowanie dzisiejszej katechezy. Obyśmy zawsze radowali się Panem Bogiem i w Panu Bogu 🙂