Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę – zesłanie Ducha Świetego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, następnie po swoim wniebowstąpieniu Pan Jezus spełnia swoją obietnicę: zsyła Pocieszyciela, który ma apostołom – w tym także i nam – przypomnieć wszystko o czym Jezus Chrystus nauczał i co pozostawił w swojej świętej Ewangelii. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.

Na samym początku naszej dzisiejszej katechezy przenieśmy się do wieczernika i poczujmy klimat tamtych wydarzeń. Opis samego momentu zesłania Ducha Świętego, znajdujemy w Piśmie Świętym, a dokładniej w Dziejach Apostolskich. Zapraszam Was do krótkiej lektury.

Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: kto to jest ten Duch Święty i kim właściwie On jest?

Duch Święty, który zstąpił wpierw na apostołów, a w sakramencie chrztu świętego i bierzmowania w sposób szczególny wylewa się na nas, przychodzi do nas ze swoimi darami i owocami. Zarówno dary, jak i owoce ducha Świętego mają na celu ożywienie naszego życia i umocnienie nas do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. To dary i owoce Ducha Świętego, zapalają w nas ogień prawdziwej miłości, którą jest sam Jezus Chrystus. A zatem jakie to są dary i owoce, które otrzymujemy od Ducha Świętego?

W załączonej przeze mnie pieśni dowiadujemy się, czego oczekujemy od przychodzącego Ducha Świętego. Zstąpienie Ducha Świetego wiąże się z pewnymi zadaniami, które zostają niejako zlecone Duchowi Świętemu przez Boga Ojca i Syna Bożego, ale także wiąże się z tym, czego my pragniemy, aby Duch – Pocieszyciel nam udzielił. A więc jakie są te zadania i nasze oczekiwania?

Na sam koniec muzyczne podsumowanie 🙂