Służyć wspólnocie – małżonkowie

Fragment zdjęcia, które umieściłem jako obrazek wyróżniający dla dzisiejszego tematu naszej katechezy, przedstawia mężczyznę w garniturze i kobietę w białej sukni z welonem. Przybyli do kościoła wraz z zaproszonymi gośćmi, aby przed Bogiem i w obecności świadków zawrzeć sakrament małżeństwa. Od tej pory będą tworzyć wspólnotę miłości, którą może rozwiązać jedynie śmierć jednego z nich. Może na początek naszych rozważań odsłuchajcie co o małżeństwie i ślubie myślą i sądzą kilkuletnie dzieci.

Podczas przysięgi małżeńskiej narzeczeni ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Po jej złożeniu, już jako małżonkowie, zakładają sobie nawzajem obrączki, które są znakiem zawartego przez nich sakramentu małżeństwa. Dotrzymanie ślubu oznacza wypełnienie Bożego planu wobec małżeństwa. Jaki to plan? Spróbujemy go odkryć podczas dzisiejszej katechezy.

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i z Jego woli mogą tworzyć wspólnotę małżeńską. Aby umocnić tę wspólnotę, Chrystus uczynił małżeństwo sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga. W małżeństwie realizują Boży plan dla ich życia: obdarzają się wzajemną miłością, przekazują życie, troszczą się o wychowanie dzieci. Podczas liturgii sakramentu małżeństwa kobieta i mężczyzna publicznie wyznają, jakie podejmują postanowienia i zobowiązania. W pierwszym punkcie naszej dzisiejszej katechezy dokonajmy sobie analizy tekstu biblijnego, który mówi nam o małżeństwie. A zatem zapiszcie punkt pierwszy.

1. Przymierze małżeńskie – analiza tekstu biblijnego:

Przejdźmy teraz do najważniejszego momentu sakramentu małżeństwa, czyli momentu przysięgi. Najpierw zapoznajcie się z pytaniami, które kapłan zadaje jeszcze narzeczonym, oraz z tekstem słów przysięgi małżeńskiej, którą narzeczeni wzajemnie wypowiadają.

A teraz wysłuchajcie mojego krótkiego komentarza 🙂

W drugim punkcie naszej dzisiejszej katechezy wykażemy, co wynika zarówno z tych pytań, jak i ze słów samej przysięgi małżeńskiej. Skutki sakramentu małżeństwa podzielimy sobie w naszym punkcie na postanowienia przyszłych małżonków oraz na program wspólnego życia.

2. Skutki sakramentu małżeństwa:

Fundamentem wspólnoty rodzinnej i małżeńskiej jest wzajemna miłość. Ona jest darem otrzymanym od Boga. Trzeba ją jednak nieustannie pomnażać i okazywać wszystkim członkom rodziny. W rozwijaniu tej miłości pomaga wspólny udział w Eucharystii. Dzięki Chrystusowi każdy w rodzinie staje się darem dla pozostałych członków rodziny. W ostatnim punkcie naszej dzisiejszej katechezy wymienimy sobie najważniejsze elementy programu rodzinnego szczęścia.

3. Program rodzinnego szczęścia: