Dlaczego uczciwość się opłaca?

Chris Lowney, amerykański ekonomista, pisarz i filantrop powiedział kiedyś, że „Słabi ludzie sprzedają swoje wartości, gdy jest to wygodne lub korzystne. Ludzie uczciwi trzymają się swoich wartości, nawet gdy jest to trudne lub niepopularne”. Wydaje mi się, że te słowa są nadal aktualne. Żyjemy w czasach, w których bycie człowiekiem uczciwym i lojalnym staje się niejednokrotnie staroświeckie, niemodne, a wręcz wyśmiewane przez niektóre osoby z otaczającego nas społeczeństwa. Chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszej katechezy uświadomili sobie, że uczciwość nie jest słabością, lecz siłą, chociaż kosztuje nas w niektórych sytuacjach ogromnie wiele. Na początku tych naszych rozważań zapraszam Was do wysłuchania historii pewnego człowieka.

Zbyszek był człowiekiem zdolnym, solidnym, potrafiącym współpracować z ludźmi. Cechy te bardzo podobały się jego przełożonemu, gdyż po prostu powiększały jego majątek. Jednak tym, co zaważyło w decyzji dyrektora, była uczciwość. Fakt, że Zbyszek nie był w stanie oszukiwać. Fakt, że nie zrobił tego pod wpływem groźby utraty pracy i skazania na biedę swojej rodziny, pozwalał dyrektorowi przypuszczać, że będzie uczciwy zawsze i nigdy go nie oszuka.

W określeniu „uczciwość” zawiera się szczerość, prawdomówność, dotrzymywanie słowa, sprawiedliwość, rzetelność, trzymanie się zasad. Człowiek uczciwy gromadzi w sercu jak w skarbonce cenny kapitał, którym dzieli się z innymi. Uczciwość buduje dobre relacje z ludźmi. Osobę uczciwą cenimy i obdarzamy zaufaniem, ponieważ możemy na niej polegać. Jeśli obieca nam zrobienie czegoś, mamy pewność, że to zrobi, dotrzyma obietnicy. Jeśli natomiast uzna, że nasza prośba jest sprzeczna z jej sumieniem, nie podejmie się jej wykonania, jak zrobił to Zbyszek z opowiadania. Proszę, abyśmy dla podsumowania tego etapu lekcji wymienili sobie istotne cechy charakterystyczny dla uczciwości.

  1. Istota uczciwości – cechy charakterystyczne:

Pismo Święte przypomina nam, że Bogu miły jest człowiek, który postępuje uczciwie. Bóg błogosławi i troszczy się o niego. Chętnie wysłuchuje jego modlitw, gdyż szuka on dobra innych ludzi. Ten, kto jest uczciwy, rozumie ludzi ubogich, przez co chętnie im pomaga, jest życzliwy. W punkcie drugim dokonamy zatem analizy tego, w jaki sposób Pismo Święte ukazuje człowieka uczciwego i w jaki sposób taki człowiek postrzegany jest przez samego Pana Boga. Poniżej najpierw umieszcza Wam cytaty z Pisma Świetego, a pod tymi cytatami znajdziecie nasz drugi punkt.

2. Człowiek uczciwy w Piśmie Świętym:

Widoczne na zdjęciach osoby rozmawiają, uśmiechając się do siebie, a za plecami trzymają narzędzie, którym mogą i być może mają taki zamiar – skrzywdzić swojego rozmówcę. Ich postawa świadczy o braku uczciwości. Rozmówca widzi „życzliwie” uśmiechającą się twarz, nie spodziewając się niebezpieczeństwa. Jakie sytuacje z życia obrazują te zdjęcia?Są sytuacje, kiedy spotykamy się z nieszczerością, kłamstwem, brakiem dobrej woli ze strony drugiej osoby. Możemy wówczas powiedzieć, że ktoś zakłada maskę – udaje kogoś innego, niż jest, pod fasadą życzliwości kryje wrogość – czyli jest nieuczciwy.

W ostatnim punkcie naszej katechezy wymienimy sobie skutki nieuczciwości i konsekwencje wynikające z tego, że człowiek względem innych jest nieuczciwy. Gdy brniemy w nieuczciwe postępowanie, coraz trudniej jest nam się przyznać przed samym sobą i Panem Bogiem, że popełniamy grzech. Oddalamy się od Niego. Pojawia się niechęć do przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, a w rezultacie również Eucharystii. Wzmaga się w nas złość do ludzi uczciwych, która prowadzi nawet do nienawiści.

3. Skutki i konsekwencje nieuczciwości:

Zgodnie z tym, co mówiłem, umieszczam Wam do uzupełnienia tabelkę. Jest to co prawda zadanie dla chętnych, jednak za uzupełnienie tej tabelki możecie zyskać dodatkową ocenę 🙂