Mieć autorytet od początku albo na niego zapracować – poszukiwanie autorytetów

Wielokrotnie w naszym życiu mówimy, że ta, czy tamta osoba jest dla nas autorytetem. Podkreślamy, że chcielibyśmy być jak wskazane przez nas osoby. Co o tym świadczy? Czym ten autorytet tak właściwie jest? Idąc za definicją słownikową, autorytet, to uznanie jakim obdarzana jest jakaś osoba w jakiejś grupie, lub przez konkretnego człowieka. Autorytet, to także osoba, czy instytucja, która w opinii publicznej – w tym także przez nas, cieszy się szczególnym uznaniem. Podczas dzisiejszej katechezy odpowiemy sobie na pytanie w jaki sposób powinniśmy szukać autorytetów, co powinno być wyznacznikiem dla szukania autorytetów. Powiem sobie także o tym, w jaki sposób Wy – dzisiaj – możecie być autorytetem dla swoich rówieśników, czy Waszych bliskich. Nasze rozważania rozpocznijmy od przeanalizowania tekstu z Pisma Świętego, który przybliży nam postać Jana Chrzciciela.

Jan Chrzciciel był otaczany szacunkiem, chociaż prowadził ubogi styl życia: Pismo Święte stwierdza, że żywił się szarańczą i miodem leśnym. Choć był bardzo wymagający, ludzie przychodzili do niego po radę, z pytaniem: „Co mamy czynić?”. Jan wymagał przede wszystkim od siebie. Prowadził surowy tryb życia i postępował zgodnie z tym, czego nauczał. Miał też swój autorytet – Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Mesjasza. W pierwszym punkcie naszej katechezy wskażmy sobie te elementy życia i osobowości Jana Chrzciciela, które mogą wskazywać na to, że biblijny bohater może stać się dla nas autorytetem.

1. Jan Chrzciciel, jako przykład autorytetu:

Bajki nie są tworzone tylko dla rozrywki. Są cenne, ponieważ zawierają w sobie morał i ukazują wartości. Bohaterowie bajek w wyrazisty sposób przedstawiają cechy ludzi. Na przykładach postaci, które określiliście jako autorytety, odpowiedzmy na postawione na początku pytanie: Do czego dziś jest potrzebny autorytet?

Przejdźmy zatem do drugiego punktu naszej dzisiejszej katechezy. Wymienimy sobie w nim trzy płaszczyzny, które świadczą o wartości autorytetu i celu poszukiwania go w drugim człowieku ale także w nas samych.

2. Do czego dziś jest potrzebny autorytet:

W spotkaniu z osobą, która jest autorytetem, nie kopiujemy jej zachowania czy stylu życia, ale w świetle jej zasad poznajemy siebie i wybieramy wartości, którymi chcemy się kierować. Nasze życie kształtują wartości widoczne i niewidoczne dla oka. Poniżej zobaczycie te wartości, które są widoczne na pierwszy rzut oka, oraz te, które są niewidoczne. Odkreśliłem je linią. Cała ta piramida opiera się na podstawie, czyli na więziach relacjach, jakie zawiązujemy z ludźmi. Niech ta piramida stanie się trzecim punktem naszej dzisiejszej katechezy.

3. Widoczne i niewidoczne cechy autorytetu:

Wymienione wartości wyrażają się w naszym postępowaniu. Ten, kto uznaje dobro, nikogo celowo nie skrzywdzi. Ten, kto wierzy w Boga, nie wyśmieje np. modlącego się człowieka…

Zgodnie z tym, co powiedziałem w powyższym filmiki stworzymy sobie teraz tarczę – herb nasze postępowania i sposobu bycia. Te cztery elementy naszego herbu pokażą nam, czy rzeczywiście tak żyjemy, aby inni ludzie mogli brać z nas przykład, a co za tym idzie, czy możemy już dziś stać się dla kogoś autorytetem.

4. Poznawanie siebie i drogi swojego życia – ja autorytetem:

Osoba będąca autorytetem jest jak znak drogowy na trasie mojego życia, lub jak lampa, czy żarówka, która świeci najmocniej, jak pokazałem to w obrazku wyróżniającym nasz dzisiejszy temat katechezy. Czasem ostrzega, czasem podpowiada, czasem tylko informuje. Wybierając autorytet, zgadzamy się na wymagania stawiane sobie samemu. Jan Chrzciciel, dzisiejszy bohater naszej katechezy wskazuje, że jego autorytetem jest sam Jezus Chrystus. Niech piosenka, którą umieszczam poniżej, jako podsumowanie naszej katechezy stanie się drogowskazem ku temu, abyśmy obrali Chrystusa za swój autorytet i starali się być bliżej Niego i upodabniać się do Jezusa, przy równoczesnym odkrywaniu samych siebie. Tego Wam i sobie życzę 🙂