Mówić prawdę i dotrzymać słowa – wykroczenia przeciw prawdzie

Przykazanie VIII nakazuje nam mówić prawdę. Zobowiązuje nas do odrzucenia kłamstwa, a dawania świadectwa prawdzie. Prawda przybliża nas do innych ludzi i budu- je nasze zaufanie do nich. Szacunek do prawdy zbliża nas przede wszystkim do Boga, który jest źródłem prawdy. Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).Kto naśladuje Jezusa, chce iść za Nim, ten musi swoje życie oprzeć na praw- dzie. Chrześcijanin, dając świadectwo prawdzie, jest podobny do Jezusa, który powiedział do Piłata: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dlatego w życiu ucznia Jezusa nie ma miejsca na kłamstwo, hipokryzję, fałsz. Uczciwość w naszej mowie i postępowaniu jest znakiem rozpoznawczym, że należymy do Jezusa, jesteśmy chrześcijanami. Jezus mówi: „ Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37).

Prawda jest potrzebna człowiekowi, by normalnie żyć. Powinniśmy więc zawsze dążyć do prawdy. Ale co się dzieje, kiedy w danym środowisku zawsze mówimy prawdę? Jak na nasze zachowanie mogą reagować inni ludzie? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania, szukając plusów i minusów takiego postępowania: życia w prawdzie. Niech te nasze rozważania staną się pierwszym punktem dzisiejszej katechezy.

1. Prawda w relacjach międzyludzkich:

Nie zawsze jest łatwo mówić prawdę. Czasami wydaje nam się, że gdy powiemy prawdę, zostanie ona odebrana negatywnie, zostaniemy źle zrozumiani, będziemy mieć z jej powodu problemy. Pojawia się wtedy pokusa powiedzenia nieprawdy, kłamstwa. Może się to przejawiać na wiele sposobów. W punkcie drugim naszej katechezy wymienimy sobie zagrożenia prawdy i konsekwencje, jakie wynikają z tych zagrożeń.

2. Zagrożenia prawdy:

Podaliśmy przykłady łamania prawdy i ich konsekwencje. Życie w kłamstwie ma nie tylko wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi, lecz także na kontakt z Bogiem. Boga okłamać nie można. On zna nas takimi, jacy jesteśmy naprawdę. Żyjąc w kłamstwie, oddalamy się od Niego. Zastanówmy się w ostatnim punkcie naszej katechezy nad tym, dlaczego w naszym życiu warto mówić prawdę i nią kierować się w życiu.

3. Dlaczego warto mówić prawdę i nią kierować się w życiu:

Na początku dzisiejszej katechezy powiedzieliśmy sobie o tym, że Pan Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Że Jego słowa są samą prawdą, którą mamy kroczyć przez życie, zmierzać do Niego i ku Niemu. Dlatego proponuję takie muzyczne podsumowanie naszej katechezy.