Na co poświęcić czas w niedzielę?

Podczas dzisiejszej katechezy mamy sobie powiedzieć o chrześcijańskim sposobie świętowania niedzieli. Niedziela jest dla nas Dniem Pańskim, dniem świątecznym. Samo świętowanie Niedzieli przez chrześcijan wynika z tego, iż Chrystus w tym dniu Zmartwychwstał, o czym była poprzednia katecheza . Ale Świętowanie Dnia Pańskiego wynika jeszcze z jednej istotnej rzeczy, mianowicie z trzeciego przykazania z Dekalogu, które brzmi: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić!”. Potwierdzeniem tego przykazania, są słowa wyjęte z Księgi Wyjścia. Ten fragment z Pisma Świętego znajduje się w Waszym podręczniku na stronie 98. Ja pozwolę sobie umieścić tutaj ten fragment, a mianowicie:

W Starym Testamencie poświęcano Bogu siódmy dzień tygodnia, czyli szabat. Przez sześć dni człowiek odtwarza stwórcze działanie Boga, a odpoczynkiem w dniu siódmym naśladuje Jego święty odpoczynek. Jest to dzień uświęcony przez Boga. To dzień wdzięczności człowieka za wszystko, co od Boga otrzymał. Adekwatnym potwierdzeniem tych słów będzie mały muzyczny przerywnik.

Z załączonego utworu dowiadujemy się, że niedziela, to dzień, który otrzymaliśmy od Boga. To dzień, którym i w którym mamy się radować i weselić. Musimy w tym momencie pewną rzecz sobie bardzo jasno wytłumaczyć. Żydzi świętowali i świętują siódmy dzień tygodnia – szabat, czyli świętują naszą sobotę. O tym rozmawialiśmy już, gdy mieliśmy katechezę o wielkim poście. Dla chrześcijan szabat niejako przenosi się na niedzielę. Dlaczego? Na to znajdziemy odpowiedz we fragmencie Ewangelii według św. Mateusza.

Dla nas chrześcijan, dniem świętym jest pierwszy dzień tygodnia – niedziela, ponieważ w tym dniu zmartwychwstał Chrystus. To już powiedzieliśmy sobie wyżej. Każda niedziela jest przypomnieniem tego wydarzenia. Dlatego w tym dniu idziemy na Mszę Świętą, by świętować wspólnie z braćmi i siostrami w wierze. Msza Święta jest szczególnym spotkaniem z Jezusem, jest ucztą, podczas której On nas karmi swoim Świętym Ciałem.

Skoro zatem mamy święto, które dodatkowo jest obwarowane Bożym nakazem świętowania, oznacza to, że jest to dla chrześcijan naprawdę wyjątkowy dzień. Musimy więc sobie zadać ważne pytanie: NA CZYM POLEGA ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI? Niech to pytanie stanie się pierwszym punktem naszej dzisiejszej katechezy.

  1. Na czym polega świętowanie niedzieli?

A więc dla podsumowania i uzupełnienia pierwszego punktu w zeszycie:

Niedziela pozwala nam spotkać się z najbliższymi i wyciszyć się podczas spotkania z Jezusem. To dzień, który jest zupełnie inny niż pozostałe. Dzień poświęcony Panu Bogu, zarówno w kościele, jak i w naszym domu rodzinnym. Są jednak zawody, które w szczególny sposób mają służyć innym ludziom pomocą. To między innymi służba zdrowia, policja, straż. Ludzie tych zawodów pracują w niedzielę, nie mają możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej, dlatego są zwolnieni z tego obowiązku. Mogą jednak iść w sobotę na wieczorną Mszę Świętą, jeżeli jest już liturgią niedzielną.

Skoro niedziela jest traktowana jako dzień święty – świąteczny, to należy się do jej przezywania odpowiednio przygotować. Co przez to mamy rozumieć? Nic innego, jak właściwe przygotowanie nas samych w wymiarze fizycznym i duchowym do przeżywania niedzielnej Eucharystii, ale także świątecznego spotkania z najbliższymi. Jednak mimo wszystko – dla katolika – najważniejszym przeżyciem każdej niedzieli powinna być Msza Święta. Czasami może narzekacie, że nie rozumiecie, co się dzieje podczas liturgii. Dlatego spróbujcie znaleźć sposoby przygotowania się tak, aby pełniej w niej uczestniczyć. Niech te rozważania staną się drugim punktem naszej katechezy.

2. Przygotowanie wewnętrzne i zewnętrzne do właściwego przeżywania Mszy Świętej:

W przygotowaniu duchowym, czyli wewnętrznym najważniejszy jest stan łaski uświęcającej, która pozwala nam przyjąć Ciało Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego. Pod względem zewnętrznym powinniśmy pamiętać o odpowiednio dobranym stroju, czyli wykluczamy stroje sportowe – bo kościół to nie boisko sportowe, a także odsłaniające ciało – bo to nie plaża. Dbamy o to, by nasze ubranie było uroczyste, czyli wskazujące na szacunek wobec Boga i miejsca, czyli świątyni.

Niedzielę powinniśmy poświęcić także na życie rodzinne. To bardzo często jedyny dzień w tygodniu, w którym może się spotkać cała rodzina. Rodzice nie idą do pracy, a dzieci nie idą do szkoły. Co możemy robić razem z rodzicami w niedzielę w domu? Niech to rozważanie stanie się kolejnym punktem naszej katechezy. Ja w formie mapy myśli umieszczę swoje pomysły i propozycje. Jeśli w Waszych domach macie jakieś niedzielne zwyczaje, to proszę, dopiszcie je.

3. Podtrzymywanie więzi rodzinnych – co możemy robić w niedzielę z rodziną?

Na koniec trafne muzyczne podsumowanie. Zapewne znacie tę religijną piosenkę. W jej słowach wyśpiewajmy zdanie, że oddajemy Panu Bogu nasze życie, aby On je uświęcał – to jest fenomen niedzieli – dnia Boga 🙂