Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele

Podczas dzisiejszej katechezy, jak już zauważyliście w temacie, mamy zając się inkwizycja. dla niektórych z Was może być to termin nieznany, lub mniej znany. Proponuję zatem, abyśmy w pierwszym punkcie wymienili sobie kilka terminów, wraz z ich wyjaśnieniem. To zdecydowanie ułatwi Wam zrozumienie tego wszystkiego, o czym będę mówił w dalszej cześć naszej dzisiejszej katechezy. Najpierw dokonamy sobie wyjaśnienia, czym inkwizycja jest i jak możemy ją podzielić. Następnie umieszczę Wam dwa terminy ściśle związane z inkwizycją kościelną.

  1. Znaczenie terminów:

No dobrze. Wyjaśniliśmy sobie najważniejsze terminy związane z dzisiejszą katechezą. Poniżej umieszcza Wam pewien fragment z Pisma Świętego, pochodzący z Pierwszego Listy św. Jana. Ten króciutki fragment naświetli Wam, dlaczego zajmujemy się dzisiaj takim tematem.

Teraz zapraszam Was do obejrzenia mojego wyjaśnienia, krótkiego komentarza do dzisiejszej katechezy.

Dla podsumowania tego etapu lekcji wymieńmy sobie w punkcie drugim przykłady kar, które były nakładane na heretyków i innowierców przez inkwizycję świecką i kościelną.

2. Przykłady kar nakładanych przez inkwizycję:

Kościół jest święty i grzeszny zarazem. My też jesteśmy członkami tego Kościoła.Świętość Kościoła zobowiązuje nas i zachęca do ciągłej pracy nad sobą i wypełniania na co dzień prawa braterskiej miłości. Grzeszność natomiast jest dla nas wezwaniem do nawrócenia i pokuty. Nasze nawrócenie wyraża się wtedy, gdy przyznajemy się do popełnionych błędów i umiemy wybaczać. Święty Jan Paweł II przed Wielkim Jubileuszem 2000 postanowił przeprosić w imieniu całego Kościoła za zło, które się w nim dokonało. W liście Tertio millennio adveniente, przygotowującym na obchody Wielkiego Jubileuszu, napisał:

Źródłem antyświadectwa i zgorszenia było działanie niezgodne z Ewangelią,dlatego papież zachęcał wszystkich członków Kościoła do przyznania, że w historii zdarzały się poważne występki. Słowa te odnoszą się również w pewnym stopniu do zjawiska inkwizycji, a właściwie do nadużyć, do jakich czasem dochodziło w ramach jej działalności.

Przebaczenie i dążenie do wzajemnego pojednania jest wyrazem życia Ewangelią, a zarazem jedynym warunkiem zachowania pokoju między pojedynczymi ludźmi i całymi narodami. W ostatnim punkcie zastanowimy się czym jest i komu potrzebne jest przebaczenie.

3. Przebaczenie:

Zgodnie z obietnicą przesyłam Wam muzyczną refleksję. Posłuchajcie tego utworu w skupieniu. Niech to będzie modlitwa kończąca nasza dzisiejszą katechezę.