Modlitwa Pańska, jako program drogi chrześcijanina

Umiejętność modlitwy ułatwia nam kontakt z Bogiem. Modlitwy trzeba uczyć się całe życie. Celem naszej katechezy jest lepsze poznanie modlitwy „Ojcze nasz” i zrozumienie przesłania próśb w niej zawartych. Jest to modlitwa Jezusa. On nie tylko wypowiadał te słowa, lecz także żył zgodnie z nimi. To jest także naszym celem. Modlitwa „Ojcze nasz” została ułożona i przekazana apostołom przez Jezusa, dlatego nazywamy ją także Modlitwą Pańską. Tekst zapisany w Ewangelii wg św. Mateusza różni się trochę od wersji zamieszczanej w katechizmach, ale treść jest taka sama.

Jezus pragnie, abyśmy zwracali się do Boga słowami „Ojcze”. To niezwykłe wyróżnienie. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie rodzonego ojca, dobre lub złe. Zdarza się czasem, że negatywne doświadczenia utrudniają nam poznanie właści- wego obrazu Boga jako Ojca. Jednak Bóg Ojciec jest zupełnie inny. Jego dobroć przerasta dobroć naszych ojców, nawet tych najlepszych. W pierwszym punkcie naszej dzisiejszej katechezy wskażemy sobie cechy, które wyróżniają „Modlitwę Pańską” spośród innych modlitw.

1. Wyjątkowość modlitwy „Ojcze nasz”:

Modlitwę „Ojcze nasz” odmawiamy wspólnie podczas liturgii Mszy Świętej, podczas różnego rodzaju nabożeństw, na katechezie. Często jest śpiewana dla podkreślenia uroczystego charakteru liturgii. Odmawiamy ją także prywatnie, podczas modlitw porannych lub wieczornych czy modląc się różańcem. W drugim punkcie wymienimy sobie te okoliczności w których odmawiamy tę wyjątkową i szczególną modlitwę.

2. Okoliczności odmawiania „Modlitwy Pańskiej”:

Modlitwa „Ojcze nasz” składa się z siedmiu próśb. Pierwsze trzy odnoszą się do oddawania chwały Bogu, a następne cztery wyrażają ludzkie potrzeby. Wśród nich jest tylko jedna prośba o potrzeby materialne. Słowo „amen” wyraża nasze pragnienie, aby modlitwa okazała się skuteczna i aby wszystko, o co się modlimy, spełniło się w naszym życiu. W trzecie punkcie naszej katechezy dokonamy podziały tych próśb, które wypowiadamy w modlitwie „Ojcze nasz”.

3. Prośby „Modlitwy Pańskiej”:

„Ojcze nasz” jest czymś więcej niż modlitwą – jest drogą, która prowadzi bezpośrednio do serca naszego Ojca. Jest ona przekazywana każdemu chrześcijaninowi podczas chrztu. Pierwsi chrześcijanie odmawiali tę modlitwę Kościoła trzy razy dziennie. Także obecnie nie ma dnia, żebyśmy nie odmawiali Modlitwy Pańskiej, żebyśmy nie próbowali przyjmować jej sercem i urzeczywistniać jej w życiu”.

Takie rozumienie „Modlitwy Pańskiej” odnajdziemy w Youca’cie, czyli w katechizmie dla młodych. Ważne jest, by łączyć słowa Modlitwy Pańskiej z codziennym życiem. Nie powinna być tylko wypowiadaniem wyuczonych słów lub powtarzaniem ich bez zaangażowania serca. Ułóżcie własną modlitwę, nawiązującą do treści „Ojcze nasz”. Warto nie tylko z uwagą i przekonaniem odmawiać Modlitwę Pańską, ale przede wszystkim dostosowywać swoje życie do wypowiadanych z serca słów. Taki jest cel podejmowania postanowień dotyczących przestrzegania zasad wynikających z modlitwy „Ojcze nasz”. W ostatnim punkcie naszej katechezy dokonamy stworzenia zasad życia według modlitwy „Ojcze nasz”.

4. Zasady życia według „Modlitwy Pańskiej”:

Udostępniam Wam obiecane zdjęcia kościoła PATER NOSTER, czyli kościoła „Ojcze nasz” w Jerozolimie. Zrobiłem to w formie krótkometrażowego filmiku 🙂

Na sam koniec muzyczne podsumowanie naszej dzisiejszej katechezy 🙂