DO TEMATU: Kiedyś spotkam się z chorobą i niedołężnością

Ostatnim punktem naszej dzisiejszej katechezy stanie się opracowanie strategii pomocy osobym chorym i cierpiącym. Uwzględnimy w tej strategii postawę naszych dzisiejszych bohaterów: Oskara i Nicka, a także potrzebę radości życia. Osoby chore potrzebują nie tylko pomocy materialnej czy fizycznej. Pragną nadal być kochane i cieszyć się życiem. Dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych w młodym wieku. W ostatnim punkcie naszej katechezy inicjatywa i kreatywność leży po Waszej stronie. Proszę, abyście w ostatnim punkcie uzupełnili tabelę. To jest zadanie na ocenę.
Uzupełnioną tabelę proszę, abyście przesłali do mnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego, lub bezpośrednio na mój adres mailowy: egonek91@gmail.com
Proszę również, abyście w temacie wysyłanej do mnie wiadomości podawali: imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszczacie.
TERMIN WYKONANIA ZADANIA: 30 kwietnia 2020